இ னிஷி யலு க்கு மட்டும் தான் நானா… ப டுக் கை அ றை கா ட்சி யால் பிரபல நடிகைக்கு வந்த பி ரச் சனை… அட இவருக்கு இப்படி ஒரு நி லைமை யா?? யார் அந்த நடிகை தெரியுமா??

Cinema

திரையுலகில் அறிமுகமான முதல் படத்திலேயே அனைவரின் மனதை க வர் ந்த வர் தான் அந்த நடிகை. மேலும் அதைத் தொடர்ந்து அந்த நடிகை கதைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் கதாபாத்திரங்களை மட்டும் தேர்ந்தெடுத்து நடித்து வருகிறார். அதுமட்டுமின்றி படங்களில் நடித்து பிரபலமானார். மேலும் அந்த நடிகை அவர் பிரபல நடிகர் ஒருவரை கா தலி த்து வந்துள்ளார்.

அதனை பின் இவர்கள் இருவரும் சில வருடங்களுக்கு முன் திருமணம் செய்து கொண்டனர். திருமணத்திற்கு பின் இந்த நடிகை சில குறிப்பிட்ட கதாபாத்திரங்களில் மட்டுமே நடித்து வந்தார். தற்போது நடிகை தி டீரென ஒரு படத்தில் ஓவர் கி ளாம ராக நடித்துள்ளார். இது அனைவருக்கும் பெரும் அ திர் ச்சி யை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த நடிகை அந்த படத்தில் இப்படி நடித்தது அவருடைய கணவருக்கு பி டிக்கவில்லை.

அந்த நடிகை திரைப்படத்தில் பி கினி உடை மற்றும் லிப் லாக் கா ட்சியி ல் நடித்துள்ளது அவரின் கணவரை கோ பத் தில் ஆ ழ்த் தியு ள்ளது. இதன் காரணமாக அந்த நடிகைக்கும், அவரது கணவருக்கும் ச ண்டை ஏற்பட்டுள்ளது. அதுமட்டுமின்றி அந்த நடிகை  ஒரு மு த்த கா ட்சி யில் நடிப்பதற்கு அதிக டேக்குகள் வா ங்கி யதும் கணவரின் கோ பத்து க்கு முக்கிய காரணமாக உள்ளது.

இதனால் அந்த நடிகை கணவரை பி ரிந் து தனியாக ஹோட்டலில் தங்கி வருகிறாராம். ஏற்கனவே இந்த நடிகை க வர் ச்சி யாக நடித்தால் தான் வி வாக ரத்து வரை சென்றார் என்று சினிமா வட்டாரத்தில் பேசி வருகின்றன…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *