அடடா… தூங்கிக் கொண்டிருந்த பெண்ணை இந்த யானை என்ன செய்தது என்று பார்த்தால் ஆ ச்ச ரிய ப்ப டுவீர் கள்…!!

videos

தூங்கிக் கொண்டிருக்கும் இந்த பெண்ணை இந்த யானை செய்கிறது என்று பார்த்தால் ஆ ச்ச ரியப் படு வீங்க. யானை அப்பப்போ மக்களை பயம்படுத்தற மாதிரியும் செய்கிறது. இந்த யானை பாகனை தூங்க விடாமல் எந்த அளவுக்கு சேட்டை பண்ணுது.

ஒரு மெத்தையில் அந்த எஜமானி தூங்கிக்கொண்டிருக்காங்க குட்டி யானை அந்த பெண்ணை எழுப்பி விடுகிறது. இந்த குட்டி யானை செய்வதை நீங்களே இந்த வீடியோவில் பாருங்க ஆ ச்சரி யப்ப ட்டு போவீங்க…

இதோ அந்த வீடியோ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *