மளிகை கடைக்கு சென்று கேட்க கூடாத பொருளை கேட்ட சிறுவன்… அப்படி என்ன கேட்டான் தெரியுமா? நடந்ததை பாருங்க…!!

videos

எட்டு வயது சின்ன பையன் ஒருத்தன் கடை வீதிக்கு போயிட்டு இருக்கான். அவன் கையில் ஒரு ரூபாய் காசு உள்ளது. அதை காசை வைத்துக்கொண்டு கடைக்கு போறான். கடைக்காரரிடம் சிறுவன் இந்த ஒரு ரூபாய் காசை வைத்துட்டு கடவுள் இருந்த குடுங்க. கடைக்காரர் இந்த சிறுவனை பார்த்து பை த்ய க்கா ரனா இருப்பான் போல என்று பார்க்கிறார்.

அதன் பின் அந்த கடைக்காரர் அந்த சிறுவனிடம் இரு ஒரு ரூபாய் காசை தட்டி விடுகிறார். பிறகு என்ன நடந்தது தெரியுமா?

வீடியோ இதோ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *