திருமணத்தில் இ ளம்பெண் வாலிபர்களுடன் போட்ட ஆட்டம்! அரங்கமே அ திர்ச்சியில் மித ந்த தரு ணம்! வீடியோ!

videos

பொதுவாக திருமண நிகழ்ச்சி என்றாலே மகிழ்ச்சிக்கு பஞ்சம் இருக்கவே இருக்காது. நண்பர்களின் கே லி, கிண் டல் என மிகவும் ஜாலியாகவே இருக்கும்.திருமணத்தில் இ ளம்பெண் வாலிபர்களுடன் போட்ட ஆட்டம்! அரங்கமே அ திர்ச்சியில் மித ந்த தரு ணம்! வீடியோ!

முந்தைய காலத்தில் தான், திருமணம் முடிந்த உடன் மண்டபத்தை காலி செய்து சென்று விடுவார்கள். ஆனால் தற்போதெல்லாம் அப்படி இல்லை. அன்றைய தினம் முழுவதும் திருமணத்திற்கு செ ன்றவர்கள் முதல் ம ணமக்கள் வரை அனை வரும் ஆ ட்டம், பா ட்டம் என ச ந்தோஷத்தில் மூ ழ்கி விடுகிறார்கள்.

அதிலும், மணமக்கள் நடனம், பேமஷாக வந்த நிலையில், தற்போதெல்லாம் அவர்கள் நண்பர்கள் நடனம் ஆடும் கலாச்சாரம் அதிகளவில் பரவி வருகிறது.அதுபோல, குறித்த திருமண நிகழ்வு ஒன்றில் மணமக்களின் நண்பர்கள் கொடுத்த நடன நிகழ்ச்சி அங்கிருந்தவர்கள் அத்தனை பேருக்கும் இன்ப அதிர்ச்சியாக அமைந்துள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *