மனசு இலக்கிடுச்சு பார்த்த உடனே.. “தாயே இல்லாத குழந்தைகளுக்கும் தாய்ப்பால்..” ச த்தமில்லாமல் சா திக்கும் அரசு மருத்துவமனை..

videos

மனசு இலக்கிடுச்சு பார்த்த உடனே.. “தாயே இல்லாத குழந்தைகளுக்கும் தாய்ப்பால்..” ச த்தமில்லாமல் சா திக்கும் அரசு மருத்துவமனை..மக்களில் சிலர் இதனால் தனது அழகு போய்விடும் என்று நினைப்பதுண்டு.அவர்களுக்கு எல்லாம் இது ஒரு எடுத்துக்காட்டு. அப்படியாவது இந்த ஜென்மங்கள் திருந்துமா என்று பார்க்கலாம்.வாழ்த்துக்களை தெரிவியங்கள் நன்றி.தினத்தந்தி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *