முதல் மாடியில் இருந்து த வறி கீழே வி ழுந்த இரண்டு வயது குழந்தை தனிஷ்தா!! இறக்கும் போது 5 பேரின் உயிரை காப்பாற்றிய குழந்தை!! என்ன நடந்தது தெரியுமா??

videos

நம் வாழ்க்கையில் ஏற்படுகிற இ ழப்பு களை வாழ்க்கை முழுவதுமாக ம றக் கவே மு டியா து. அந்த மாதிரியான ஒரு சின்ன இ ழப் பு 30 வயதில் ஆகிஷ் குமார் பாவிதாவுக்கு நடந்தது. செல்லம்மாக வளர்த்த இரண்டு வயது குழந்தை தனிஷ் அவங்கள விட்டு பி ரிந் து போய் விட்டால்.

இதற்கு காரணம் சென்னவென்றால் பவித்தா செய்த ஒரு சின்ன கு றைப் பாடு அவள் செய்த சின்ன தவறு அவள் வாழ்கையில் ஒரு இ ழப் பை ஏற்பட்டது. முதல் மாடியில் இருந்து த வறி தனிஸ்கா கீழே வி ழுந் ததால் அவளுடைய அம்மா ம ருத் துவ மனை க்கு செடுத்து சென்றாள்.

அவளுடைய கணவர் அவசவசரமாக மருத்துவமனைக்கு வாரான். டாக்டர்கள் எவ்வளவோ முயற்சி செய்து அந்த குழந்தையை காப்பாற்ற முடியவில்லை. இந்த வீடியோவை முழுசா பாருங்க..

இதோ அந்த வீடியோ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *