மனைவி இ றந் த பிறகு த வித் த அப்பாவை தன் வீட்டுக்கு அழைத்த மகள்… அப்பா சொன்ன வார்த்தையால் மி ரண் டு போனாள்…!!

videos

தன்னுடைய அப்பாவை மகள் அப்பா கிளம்புங்க அப்பா நம்ம வீட்டுக்கு போகலாம் என்று உரிமையோடு தன் தந்தையை அழைத்தால் மகள். இவரது அப்பா தன மனைவி இ றந் து 16 வது நாள் கா ரிய ம் முடிந்து க வலை யோ டு இருக்கிறார்.

தனது மகளின் குரல் கேட்டு தந்தை எங்கம்மா கூப்பிடுற என்று கேட்டார். இது என்னப்பா கேள்வி என் கூட வந்துடுங்க என்றால் மகள் அதற்கு அவரது தந்தை என்ன கூறினார் தெரியுமா.

வீடியோ இதோ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *