ரயிலில் குழந்தைக்கு பாலூட்ட மு டியா மல் த வித் த பெண்ணிடம் இ ளைஞ ர்கள் செய்த கா ரியத் தை பாருங்க… வீடியோ இதோ…!!

videos

ஒரு பெண் கைக் குழந்தையுடன் ரயிலில் பயணம் செய்கிறாள் அப்போது அவளது குழந்தை பசியால் அ ழுகி றது. அந்த பெண்ணின் கணவனும் அவளுடன் இல்லை. கணவன் இருந்திருந்தால் நல்லாருக்கும் என்று அந்த பெண் நினைக்கிறாள் வீட்டில் இருந்தால் குழந்தையை சமாளிக்க முடியும்.

ஆனால் இந்த பெண்ணின் அப்பாவுக்கு உடல்நிலை சரியில்லை என்று சொன்னவுடன் கிளம்பி வந்து விட்டால் குழந்தை பயங்கரமாக பசியால் அழுகிறது. ரயிலில் எல்லா ஆண்களாக இருக்கிறார்கள் குழந்தைக்கு எப்படி பால் கொடுப்பது என்று தெரியாமல் க ண் க லங்கி நிற்கிறாள்.

மேலும் அங்கிருந்த ஆண்கள் என்ன செய்தார்கள் தெரியுமா? இதோ இந்த வீடியோவை பாருங்க…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *