தன் அம்மா என்று தெரியாமல் நீண்ட நாட்களாக பி ச்சை போட்ட மகனுக்கு உண்மை தெரிந்ததும் அடுத்து நடந்த சம்பவத்தை பாருங்க…!!

videos

ஒரு கோவிலில் பி ச்சை க்கா ரர்க ள் எல்லாம் பிச்சை எடுத்துக்கொண்டு இருக்கிறார்கள். அப்போது ஒரு சின்ன கையில் காசை எடுத்து ஒவ்வொருவருக்கா காசை போட்டு வருகிறான். அந்த பையனின் அப்பா கூடவே வருகிறார். அவரது பையன் கையில் காசை கொடுத்து அவர் தான் போட சொன்னார்.

அதன் பின் என்ன நடந்தது என்று இந்த வைஷவை பார்த்து தெரிந்துக்கொள்ளுங்க.. வீடியோ இதோ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *