அட நடு ரோ ட்டி ல் வி ழுந் து கி டந் த நாய்… அதை எடுத்து வளர்த்து வந்த பாட்டி… இ றுதி காலத்தில் அந்த பாட்டிக்காக நாய் செய்த கா ரிய த் தை பாருங்க வீடியோ இதோ…!!

videos

நடு ரோட்டில் கி டந் த நாய்…  அதை எடுத்து வளர்த்த பாட்டி… இ றுதி காலத்தில் பாட்டிக்காக அந்த நாய் செய்த காரியத்தை நீங்களே பாருங்க…

இந்த வீடியோ சம்பந்தமாக உங்களுக்கு ஏதேனும் கு றை நிறை இருப்பின் வீடியோ ஓனரிடம் தெரிவிக்கவும். நன்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *